Profile: gerarddo

Personal background
Terug kerende cruncher, laatst deelgenomen 24 maart 2001 sinds dien andere bezigheden.
Gehuwd met Henny, Vader van Dochter Angelique en zoon Antoine en Opa van Christel en Britt 32 jaar werkzaam in ICT en sinds 1990 zelfstandig ICT reseller voor MKB en particulieren.
Hobby's : Sportschieten en Biljarten

Geloof zeker dat wij niet de enige beschaving in het heelal zijn.
Thoughts about SETI and SETI@home
Op zoek naar buitenaards leven.
Ondersteun Rossetta voor snelle ontwikkeling medicijnen.

Am I not destroying my enemies when I make friends of them?
Abraham Lincoln
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team SETI@Netherlands
Message boards 1 posts 
©2024 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.