Profile: otto algreen

Personal background
dav jeg er fra en lille by mellem roskilde og holbæk på sjælland.
jeg er 22 år gamle. og er uddannet elektronik fagtekniker.
Thoughts about SETI and SETI@home
jeg bruger SETI@home fordi jeg synes det er vigtig at søge efter andet intigent liv i rummet.
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team BOINC@Denmark 
©2024 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.