Profile: S@NL - Gollem

Personal background
I'm Dutch so I write this in Dutch.

Jacob Bax is dus de naam.
Geboren in Dussen (NB) op 5 okt 1954.
Woon nu in Gorinchem.
Ben Electriciën bij een middelgroot installatie bureau
SF heb ik altijd al leuk gevonden vooral met veel ruimeschepen. S.E.T.I leek mij wel iets om daaraan mee te doen.
Thoughts about SETI and SETI@home
Ja, ik hoop dat ze het vinden nog in de tijd die ik nog te gaan heb.

De voordelen van ontdekking zijn misschien technologische vooruitgang en de nadelen totale uitroeiing.

Ik vind dat wij ook signalen moeten uitzenden zodat anderen ons kunnen vinden, wie A zegt moet ook B zeggen met alle gevaren vandien.

Ik draai SETI omdat ik het leuk vind maar ik ben bang dat ze voorlopig niets zullen vinden.
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team SETI@Netherlands 
©2023 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.