Profile: LadyMcCat

Personal background
Ik ben in 1968 geboren in Utrecht, maar nu woon ik in Flevoland. Ik ben kwaliteitcontroleur bij een patatfabriek. Ik ben zeer geïnteresseerd in genealogie.
Thoughts about SETI and SETI@home
Ik ben ervan overtuigd dat we niet alleen zijn in het universum. Het is slechts een kwestie van tijd voor we ander leven vinden. Ik vind het een geweldig idee daar deel van uit te maken.
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team SETI@Netherlands 
©2022 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.