Profile: RUNXI

Personal background
Nascut a Barcelona, Catalunya. . Arquitecte treballant al c97. . Bojament enamorat de la núria. . Afortunat de tenir els amics que tinc. . Marcat profundament per Star wars. . Creador de la SIE, bicicleta electrica capaç d'agafar 70km/h. . Digueu adeu a la benzina!! . contacteu a ambcarinyo@hotmail.com .
Trobarem a faltar l'antic setihome classic....
Thoughts about SETI and SETI@home
Una comunitat cercant conjuntament quelcom a l'espai? si, no estem sols, pero dubto que es comuniquin amb un mitjà tan primitiu com les ones de ràdio... Haig de reconeixer però que això encaixa bastant amb el meu tarennar somiatruites....
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team Catalunya 
©2024 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.