Profile: KRZYSIEK

Thoughts about SETI and SETI@home
Ciekawy projekt warty zainteresowania na pewno kiedyś odnajdziemy sygnał wysłany przez obcą cywilizację .Myśląc że jesteśmy sami jesteśmy samolubni .Naturą człowieka jest poszukiwanie .
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team Team Poland@SETI
Message boards 2 posts 
©2024 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.