Profile: Johan Smith

Personal background
Jag är en dräng på snart 30 år. Jag bor i Falköping stad och jobbar med mjölkkor! Jag är intresserad i vetenskap. Jag är särskilt intresserad i kosmologi, biologi, psykologi/psykiatri och lite annat.
Thoughts about SETI and SETI@home
Jag vill delta i letandet av intelligent liv där ute. Därför kör jag på med detta. Min syn på detta är bara bra än så länge. Kan jag göra att man hittar intelligent liv snabbare så är det värt det!
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team Alien hunters from Sweden
Message boards 8 posts 
©2023 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.