Profile: Hans Peter Petersen

Personal background
Arbejder hos Sauer-Danfoss, er 50 År og har computer som hobby
Thoughts about SETI and SETI@home
1). Fordi jeg syntes det er en sjov tanke, om det er noget derude, og jeg syntes hvorfor ikke, med så meget plads derude, så må det sku være noget der.
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team Danfoss 
©2019 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.