Profile: Lucas

Personal background
Ben Opticien,
Hobby: Judo
Boeken lezen SF, romans etc. .... alles wat me onder ogen en vingers komt.
Lekker eten en drinken onder vrienden

Gesproken en schrijftalen: NL, D, Fr.
Gesproken E
Thoughts about SETI and SETI@home
Om aan het project mee te helpen en wie weet .....


Maak het inloggen op het programma eenvoudiger. Ik ben geen PC IT
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team None 
©2019 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.