Profile: Kindas & Reni Galactic Explorers

Personal background
Witajcie, zapraszam do zespołu obliczeniowego wspierającego naukę.
Thoughts about SETI and SETI@home
Seti jest dla mnie możliwością uczestniczenia w poszukiwaniach, których sam nie mógłbym prowadzić. A może to właśnie ja znajdę dowód na istnienie obcych? :)
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team BOINC@Poland
Message boards 1 posts


 
©2017 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.