Profile: sm6gqw

Personal background
My English is bad so rest will be the best language in Gaia.

Som pensionär är det kul att brova på lite av varje och se hur tekniken utvecklas. Därmed inte sagt att jag hänger med. Som radioamatör skaffade jag min första dator 1977, en SWTPC 6800 med intelligent 6809-terminal. Anledningen till datorköpet var att kunna köra RTTY utan en massa mekaniskt rassel och dunkande. Sedan blev det PC för hela slanten.

Rymden har alltid varit intressant men något studerande har det aldrig blivit, andra intressen har varit starkare. Så nu när ledig tid finns på datorerna (2 av dem) kan jag väl kompensera det lite. De andra 2 är för slöa.

Bor på Guldheden i Göteborg. Centrala stan's högsta lägenhet med underbar utsikt. jag har �ven ett par internetuppkopplade kommunikationsprogram igång, EchoLink för radioamatörer och Skype (sök på sm6gqw i båda programmen) för alla andra.

Hemsida 1: http://sm6gqw.vishet.se/

Hemsida 2: http://bjornhallgren.vishet.se/

Hemsida 3: http://sm6gqw.vishet.se/SETI/Blog/SetiBlog.html
(Fick inte länkarna att funka i html-koden)
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team SETI Sverige [Sweden]
Message boards 1 posts 
©2024 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.