Profile: FnD.Dionisio

Personal background
Des de molt petit sempre m'han agradat totes les coses relacionades amb l'espai. Col•lacions completes de vídeos del Carl Sagan, de Star Trek i altres. La idea de poder trobar algú mes a la galàxia, encara que sigui amb un sistema crec que poc eficaç, es molt interessant. En cas de trobar-ne, estaríem disposats a gastar-nos els milions de dòlars que diu a la pagina del SETI per anar-hi? Jo crec que si. Encara que triguéssim segles en arribar fins al destí.
Thoughts about SETI and SETI@home
L'any 2000 vaig rebre la primera noticia del SETI, i m'hi vaig posar. Un cop analitzat el primer paquet 25h de CPU, per un problema no podia enviar-lo. Un any mes tard i vaig tornar pero vaig cansar-me'n. Ara, amb un nou ordinador i una bona connexió a inet crec que no me'n cansaré.
Utilitzo el SETI@home perque encara que ho considero poc eficaç, es una de les poques iniciatives serioses en les que puc col•laborar per trobar vida extraterrestre. La sola possibilitat de descobrir que no estem sols crec que mereix una mica d’esforç.
Es molt probable que hi hagi algú mes a la galàxia, perque el nostre planeta te les mateixes possibilitats que molts altres de la galàxia de desenvolupar vida. El problema es, quan es va crear? La humanitat te un milió d'anys i només els darrers segles estem capacitats per enviar i rebre ones de radio. Pot ser que no coincidim amb els altres habitants de la galàxia i això pot generar un problema. Ara be, si els descobrim, crec que serà un impuls enorme per la carrera espacial i per tant, el ja frenètic desenvolupament tecnològic serà encara mes ràpid.
Que hauríem d'enviar... Es difícil pero crec que hauríem d'esbrinar que ens faria gracia rebre a nosaltres i enviar-ho. Això si, res de polítics en la hipotètica transmissió.
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team Catalunya 
©2024 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.