Profile: S@NL-Lifetime

Personal background
Mijn naam is Rob en ben op dit moment 60 jaar (2015).
Mijn opleiding is de electronica, maar ik heb ongeveer 33 jaar geleden de overstap gemaakt naar de IT wereld.
Hierin werk ik als support engineer t.b.v. 2de en 3de lijns ondersteuning t.b.v. Unix, Linux en Windows based systemen, op OS, Applicatie en HW niveau.
Één van de hobbies die ik heb is het Seti Project,
hieraan werk ik sinds dec 1999 mee, dus nu ruim 15 jaar (2015).
Thoughts about SETI and SETI@home
Ik run SETI@home nu met meerdere redelijk krachtige systemen.
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team SETI@Netherlands 
©2022 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.