Profile: Snoopy

Personal background
Hátha ezt el tudod olvasni akkor te is onnan jöttél ahonnan én. Ha megérted a lejjebb írtakat akkor az anyanyelved is ugyanaz mint nekem. :-)
28 év.
Thoughts about SETI and SETI@home
1. A mi bránvilágunk közelében lévõ másik brán megakadályozza, hogy a gravitáció messze behatoljon az extra dimenziókba, ami azt jelenti, hogy a bránok egymástól való távolságánál nagyobb távolságban a gravitáció távolságfüggése éppen olyan, amilyenre négy dimenzióban számítunk. Ebben a bránvilágban mi az egyik bránon élünk, ám van a közelünkben egy másik árnyék bránvilág. Mintogy a fény terjedése az egyes bránokra korlátozódik, ezért nem látjuk az árnyékvilágot. Érezzük viszont az árnyékbrán által az anyagra gyakorolt gravitációs hatást. Valójában , ha meg akarjuk magyarázni egyes csillagoknak a Tejútrendszer középpontja körüli keringési sebességét, akkor úgy tûnik mintha több anyag lenne a rendszerben, mint amirõl eddigi tudásunk számot adhat.
Nos akkor ha mindez igaz, akkor az extra bránvilághoz - és annak hatásaihoz - képest mit számít hogy ebben a világban is vannak e rajtunk kívûl "értelmes" lények? Hmmmm...

2. Elõször befelé kellene valamit "sugározni" saját fajtatársaink felé. Pl.: élelmet. Ha mégis küldünk valamit akkor valami ilyesmit: "Hozzatok magatokkal sok pénzt és csinik legyetek! Meg nem hozzátok ám el a csúnya nagy puskáitokat, mert kicsit félünk tõletek!"

3. Javaslatom csak annyi hogy legalább neketek legyen kedves "SETI" eszetek és adjátok el üzleti célokra ezt a pár százezer aktív gép kapacitását . A lényeg hogy felénk a kimenet legyen kicsit misztikus kicsit megfoghatatlan, de ami a legfontosabb hogy ku..ra ne értsük hogy mire is a háttere. Ja hogy már csináljátok? :-)))
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team FaszaCsávókKlubja 
©2023 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.