Profile: Talbierz Marek

Personal background
Mieszkam w Polsce w Bydgoszczy. Jestem informatykiem - samoukiem. Dodatkowe hobby - modelarstwo szkutnicze.
Thoughts about SETI and SETI@home
SETI zainteresowal mnie kolega z pracy.
W zwiazku z tym, iz jest to dla mnie nowy rozdzial w zyciu (badanie cywilizacji pozaziemskich) chce sie wlaczyc do programu.
Jesli chodzi o cywilizacje pozaziemskie - moim zdaniem jest nieuniknione ich istnienie. Znalezienie ich i porozumienie sie z nimi to jest nasz ZIEMSKI obowiazek.
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profile
Account data View
Team Bydgoszcz_2001 
©2022 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.