Profile: Kindas & Reni Galactic Explorers


log in
Personal background
Witajcie, zapraszam do zespołu obliczeniowego wspierającego naukę.
Thoughts about SETI and SETI@home
Seti jest dla mnie możliwością uczestniczenia w poszukiwaniach, których sam nie mógłbym prowadzić. A może to właśnie ja znajdę dowód na istnienie obcych? :)
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day:I like this profile
Alert administrators to an offensive profile:I do not like this profile
Account dataView
TeamBOINC@Poland
Message boards1 posts

Copyright © 2016 University of California