Profile: Trashman_PL


log in
Personal background
Witam :)
W projekcie SETI@Home uczestniczê ju¿ dobre 4 lata (sam mam 29). Moje wyniki generuje dziêki wykorzystaniu udostêpnionego mi serwera (pracuje jako grafik komputerowy w jednej z najwiêkszych w Europie firm bran¿y pneumatycznej).

Je¶li masz jakie¶ pytania : admin@trashman.info
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day:I like this profile
Alert administrators to an offensive profile:I do not like this profile
Account dataView
TeamBOINC@Poland
Friends (1)
Thomas

Copyright © 2015 University of California