Posts by Jojje

1) Message boards : Team Recruitment Center : Kom igen vilsna Svenskar, gå med i SWEDEN nu! (Message 532344)
Posted 16 Mar 2007 by Profile Jojje
Post:
Varför inte göra en insats för Team Sweden? Det finns gott om svenskar med bra med resultat som inte är knutna till något team! Varför då inte välja det mest naturliga, SWEDEN. Tillsammans är vi STARKA och SYNS.

:o)
 
©2017 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.