Posts by Jojje


log in
1) Message boards : Team Recruitment Center : Kom igen vilsna Svenskar, gå med i SWEDEN nu! (Message 532344)
Posted 16 Mar 2007 by Profile Jojje
Varför inte göra en insats för Team Sweden? Det finns gott om svenskar med bra med resultat som inte är knutna till något team! Varför då inte välja det mest naturliga, SWEDEN. Tillsammans är vi STARKA och SYNS.

:o)


Copyright © 2016 University of California