Witam zapraszam do mojego timu


log in

Advanced search

Message boards : Team Recruitment Center : Witam zapraszam do mojego timu

Author Message
Profile k0d3r
Send message
Joined: 17 Jan 09
Posts: 2
Credit: 27,367
RAC: 0
Poland
Message 855415 - Posted: 19 Jan 2009, 16:17:54 UTC

Celem jest odkrycie nowych przestworzy w kosmosie zaj±æ te¿ mo¿emy siêbadaniami naukowymi biologicznymi :)
____________

Message boards : Team Recruitment Center : Witam zapraszam do mojego timu

Copyright © 2016 University of California