Rekrutacja do SETI Poland


log in

Advanced search

Message boards : Team Recruitment Center : Rekrutacja do SETI Poland

Author Message
Profile Wojtek Suchy
Avatar
Send message
Joined: 24 Jul 06
Posts: 4
Credit: 195,720
RAC: 0
Poland
Message 671242 - Posted: 2 Nov 2007, 21:16:56 UTC

Witam i zapraszam wszystkich chĂȘtnych do uczestnictwa w programie seti . Nasza grupa czeka na Ciebie

SETI Poland

Profile Wojtek Suchy
Avatar
Send message
Joined: 24 Jul 06
Posts: 4
Credit: 195,720
RAC: 0
Poland
Message 676160 - Posted: 11 Nov 2007, 21:47:03 UTC

Zapraszamy wszystkich do naszej grupy.

SETI Poland

Message boards : Team Recruitment Center : Rekrutacja do SETI Poland

Copyright © 2016 University of California