Kom igen vilsna Svenskar, gå med i SWEDEN nu!

Message boards : Team Recruitment Center : Kom igen vilsna Svenskar, gå med i SWEDEN nu!

To post messages, you must log in.

AuthorMessage
Profile Jojje

Send message
Joined: 27 Oct 00
Posts: 43
Credit: 371,089
RAC: 0
Sweden
Message 532344 - Posted: 16 Mar 2007, 21:14:05 UTC

Varför inte göra en insats för Team Sweden? Det finns gott om svenskar med bra med resultat som inte är knutna till något team! Varför då inte välja det mest naturliga, SWEDEN. Tillsammans är vi STARKA och SYNS.

:o)
ID: 532344 · Report as offensive

Message boards : Team Recruitment Center : Kom igen vilsna Svenskar, gå med i SWEDEN nu!


 
©2017 University of California
 
SETI@home and Astropulse are funded by grants from the National Science Foundation, NASA, and donations from SETI@home volunteers. AstroPulse is funded in part by the NSF through grant AST-0307956.